پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه ی بالینی، بیمار در یکی از سه گروه زیر قرار می گیرد:

گروه اول: بیمارانی هستند که احتمال وجود پاتولوژی در ستون مهره های آن ها وجود دارد. این ها بیمارانی هستند که علائم پرچم قرمز را دارند. این دسته کمتر از 3 درصد بیماران را تشکیل می دهند و باید به پزشک متخصص و یا به مرکز تخصصی ارجاع داده شوند.

گروه دوم: بیمارانی هستند که علائم واضح رادیکولار دارند (برای مثال درد کمر تیر کشنده به زیر زانو و SLR مثبت در معاینه) این دسته حدود 5-7 دردصد بیماران را تشکیل می دهند.

گروه سوم: بیمارانی هستند که نه علائم خطر را دارند و نه علائم رادیکولر هستند که به آنها non specific low back pain گفته می شود. 90 درصد بیماران در این گروه قرار دارند.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →