بعد از گذشت مدتی از درمان یک شکستگی پزشک معالج باید مشخص کند که آیا شکستگی جوش خورده است یا خیر. معاینه و استفاده از روش های تصویربرداری میتواند به این مهم کمک کند.

 

معاینه محل شکستگی استخوان

سه علامت مهم جوش خوردگی در معاینه عبارتند از

  • قطعات شکسته شده دیگر نسبت به هم حرکتی ندارند
  • فشار دادن به محل شکستگی دردناک نیست
  • وقتی که به دو سر اندام شکسته شده فشاری وارد میکنیم بطوریکه استخوان تحت فشار قرار گیرد، دردی احساس نمیشود

1334_orig

 

بررسی رادیولوژیک جوش خوردن شکستگی استخوان

 

دو علامت مهم جوش خوردن استخوان در تصاویر رادیوگرافی عبارتند از

  • دیدن کال استخوانی در محل شکستگی که به قطعات شکسته شده متصل است
  • امتداد یافتن ترابکول های استخوانی از یک قطعه شکسته شده به قطعه دیگر ( در یک تصویر رادیوگرافی خطوطی در امتداد یکدیگر در متن استخوان دیده میشوند که به آنها ترابکول میگویند)

 امتداد یافتن ترابکول های استخوانی در محل شکستگی اسکافوئید
علامت اول یعنی دیدن کال استخوانی در محل شکستگی از علامت دوم زودتر بوجود آمده و اهمیت بیشتری دارد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →