post_image

 

شکستگی های گردنی

 

شکستگی های کوچک نیاز به پوشاندن آتل های گردنی دارند تا زمانی که درد بهبود پیدا می کند استفاده از داروهایNSAIDS

مثل آسپرین در کاهش گردن درد و التهاب کوک کننده است

 آرتریت گردنی برای کاهش  بیشتر آرتریت های گردنی نیاز به درمانهای محافظتی دارند مثل استراحت گردن و استفاده از داروهایNSAIDS

درد و التهاب و همچنین تزریق اپیدورال استروئیدی به داخل گردن

 عمل برای آرتریت گردنی و تصیه شده است

 . این عمل شامل برداشتن قسمتی از مهره استخوانی برای کاهش فشار روی طناب

نخاعی است

 شکستگی های حاد
شکستگی های حاد نیازمند دخالت جراحی و برگرداندن مهره ها به مکان اصلی خود می باشد

 با استفاده از آتل مهره ها را در یک ردیف قرار می دهند و تکه های شکستگی و ترک با استفاده از سیم و پیوند استخوانی بهبود

می یابند

 و در نهایت عمل جراحی برای حذف یک قسمت از مهره استخوانی و کاهش فشار روی طناب نخاعی مورد استفاده

قرار می گیرد

 پزشک با حذف قسمتی از دیسک مههر ای شکافی را برای دستیابی به نخاع گردنی در پشت گردن ایجاد می کن

 بعد از حذف دیسک مهره ای جراح مهره بالایی و پایینی را به یکدیگر محکم می کند

 محدودیت گردنی ایجاد شده باعث کاهش ددر و فشار می شود

 در طی عمل جراحی پزشک ابتدا فاصله بین مهره ها را زیاد و بعد با یک پیوند استخوانی آن را محدود می کند

 صفحات فلزی می تواند باعث استحکام دو چندان شوند

 . در طی زمان بهبودی پیوند استخوانی و مهره کامل شده و باعث

چسبندگی می شود که می تواند تا حدودی محدودیت حرکتی ایجاد کند

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →