post_image

عدم توانایی در راست کردن زانو متعاقب ضربه ناگهانی در بیماری که فلج عضله چهار سر ندارد ممکن است به علت پارگی عضله چهار سر در محل اتصالش به استخوان کشکک، شکستگی استخوان کشکک، پارگی وتر کشککی در محل اتصالش به استخوان کشکک و یا در اثر کنده شدن وتر کشککی از استخوان درشت نی باشد.
پارگی عضله چهار سر در محل اتصالش به استخوان کشکک در پیران شایع تر است در حالی که کنده شدن وتر کشککی در محل اتصالش به استخوان درشت نی در افراد جوانتر دیده می شود.

علائم و درمان پارگی عضله چهار سر

در مشاهده زانو متورم بوده و اکیموز جلدی وجود دارد. در پارگی عضله چهار سر از استخوان کشکک، کشکک پایین تر از محل طبیعی خود بوده و فرورفتگی در بالای آن وجود دارد (Patella baja). در کنده شدن تاندون پاتلا از استخوان درشت نی، کشکک به بالا تغییر مکان می دهد (Patella alta) و فرورفتگی های و حساسیت در محل اتصال وتر کشککی به استخوان درشت نی وجود دارد. ممکن است تکه کوچکی از استخوان همراه با تاندون کنده شده باشد. این بیماران قادر به راست کردن زانو و بلند کردن اندام نیستند و اگر ساق بالا آورده شود، قادر به نگهداشتن آن نمی باشند. رادیوگرافی در صورت وجود شکستگی به تشخیص پارگی عضله چهار سر کمک می کند.
درمان پارگی عضله چهار سر به روش عمل جراحی انجام می شود.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →