Existing Post Image

عصب اولنار از اعصابی است که بطور شایعی بعد از آسیب های نافذ مچ دست دچار آسیب میشود. ترمیم این عصب مشکل بوده و نتایج درمانی به خوبی ترمیم عصب مدیان ندارد. یکی از علل اینست که این عصب هم حسی و هم حرکتی است و پزشک جراح باید دقت بسیاری به خرج دهد که رشته های عصبی حسی را به حسی و حرکتی را به حرکتی پیوند دهد. با این حال در بسیاری اوقات این کار غیر ممکن یا بسیار مشکل است.

بعد از ترمیم عصب کارکرد آن بلافاصله درست نمیشود. از محل پیوند تا محل اعمال اثر، عصب روزی یک میلیمتر رشد میکند. در آسیب های عصب اولنار در مچ دست شاید 9-6 ماه زمان نیاز باشد تا بهبودی عصب نمایان شود. ترمیم تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشت دست در خود انگشت عمل جراحی ظریف و دقیقی بوده و بدست آوردن نتایج خوب از درمان این آسیب نیازمند همکاری خوب و نزدیکی بین پزشک و بیمار است. معمولا یکی دو روز بعد از جراحی بیمار باید با راهنمایی پزشک و به طریقی که پزشک به او آموزش میدهد انگشت دست عمل شده را حرکت دهد. حرکت زود هنگام انگشت بعد از ترمیم پارگی تاندون آن از اصول درمان این آسیب بوده و در صورت عدم حرکات مناسب انگشت عوارضی مانند محدودیت حرکتی در مفاصل انگشت ایجاد میشود که علت آن معمولا چسبیده شدن تاندون ها به یکدیگر است. البته اگر حرکات انگشت هم درست انجام نشود ممکن است محل ترمیم مجددا پاره شود.

 

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →