در صورت وجود گردن درد تنها با نظر متخصص طب فیزیکی این ورزشها انجام شود. ورزشهای ردیف اول ۶ ثانیه و برای شش مرتبه تکرار شوند.

از عقب بردن بیش از حد سر خود داری شود.

در دیسک حاد گردن فقط ورزشهای ردیف اول به آرامی انجام شود.

xnecksp2

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →