post_image

ضعف ماهیچه ها بیشترین علت زمینه ای دردهای زانو است، به طوری که 80 درصد دردهای زانو با انجام ورزش نامناسب تسکین می یابد. ورزش هایی مثل دوچرخه سواری و سایر ورزش هایی که باعث تقویت ماهیچه های جلو و پشت ران می شوند در جلوگیری و تسکین دردهای زانو موثر هستند. زانو یکی از مفاصل حساس بدن است و زانو درد یکی از شکایت های شایع افراد است که علت های مختلفی دارد. مفصل زانو رباط های محکمی برای نگاه داری و محافظت، غضروفی به صورت یک بالشتک برای استخوان ها و وترها برای اتصال به ماهیچه ها به یکدیگر دارد. اما خم شدن یاچرخیدن بیش از حد، دویدن زیاد یا پرش باعث پارگی یا التهاب این رباط ها می شود. فشار و حرکات نادرست باعث فرسودگی غضروف ها می شود که در این موارد درد ناشی ازمالش استخوان ها احساس می شود. بهترین راه تسکین درد زانو انجام ندادن حرکاتی است که درد را شروع کرده اند، تکرار این حرکات باعث بروز شدید درد می شود. گذاشتن یخ در آسیب های را اول درد را کاهش می دهد اما در بسیاری موارد گرمای مرطوب موثرتر است . کاهش وزن در افرادی که دچار اضافه وزن هستند روشی خوب برای کاهش فشار بر زانوان است هر کیلو وزن هشت برابر فشار به زانو وارد می کند یعنی با کاهش پنج کیلوگرم وزن 40کیلوگرم فشار از روی زانو برداشته می شود

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران