مهمترین عوارض شکستگی عبارتند از:

آسیب شریان بازویی، باعث سندرم ایسکمی ولکمن می گردد.

آسیب های عصبی، در شکستگی نوع اکستانسیون بیشتر اعصاب رادیال و مدیان در معرض صدمه دیدن هستند و در شکستگی نوع فلکسیون عصب اولنار احتمال آسیب دارد. در هر صورت غالباً آسیب به صورت نوروپراکسی بوده و برگشت پذیر می باشد.

بدجوش خوردن شکستگی (Malunion) باعث تغییر شکل آرنج می گردد. این تغییر شکل به صورت واروس آرنج (Cubitus Varus) می باشد و اکثراً احتیاج به عمل جراحی جهت اصلاح دارد.

میوزیت استخوانی شوند )myosititis Ossificans) باعث محدودیت حرکات در آرنج می گردد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →