آیا درد به اندامهای تحتانی انتشار دارد یا نه؟ انتشار درد به اندامهای تحتانی در ضایعات دژنراتیو مهره ها مهمولاً محدود به ناحیه خلفی ران می باشد و از ران پایین تر نیست، در حالی که دردهای انتشاری ناشی از فشار روی ریشه های عصبی به عضلات ساق و کف پا هم انتشار می یابد.

معرفی دردهای تحتانی کمر

بیش از 80% مردم در طول زندگی دچار کمر درد می شوند که در 30% موارد با درد اندام تحتانی همراه است. مشاغل سنگین، ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی،وزن زیاد،عدم تحرک کافی و بسیاری از علل دیگر داخلی، بیماران را مستعد به (LPB)  میکند.اگر چه برای کمر درد علل بسیار زیادی وجود دارد ولی زمانی که کمر درد با اندام تحتانی بصورت رادیکولر (sciatica) همراه باشد، تشخیص محدود به یکی از بیماریهای زیر است:

1.     فتق دیسک کمری

2.      اسپوندیلوزیس کمری(آرتروز ستون فقرات در کمر)

3.     تنگی کانال نخاعی کمری

4.     اسپوندیلولیستزیس

5.     تومورهای ریشه های دم اسب ( مثل اپاندیوم)

6.     تومورهای لگن ( مثل کانسرهای لگن)

7.     ناهنجاریهای عروقی نخاعی

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →