اگر که درد به علت ضربه بوده است، ضربه چگونه بوده است؟ خم شدن ناگهانی به جلو باعث فشار روی دیسک و ضایعات آن می گردد.

 در حالی که چرخش ناگهانی باعث رگ به رگ شدن مفاصل بین مهره ای می گردد.

عوامل تشدید کننده درد کمر

چه عواملی باعث تشدید و یا تخفیف درد می گردد؟ بیمار مبتلا به پارگی دیسک در موقع نشستن احساس ناراحتی می کند که با خوابیدن تسکین می یابد، در حالی که در بیماران مبتلا به تنگی مجرای نخاعی همراه با فشار روی ریشه های عصبی بیمار در موقع نشستن راحت تر بوده، ایستادن و خوابیدن به پشت باعث تشدید ناراحتی او می گردد.

 دردهای شبانه مشخصه ضایعات مرضی مهره و دیسک بین مهر ای مثل تومورها و عفونت ها می باشند.

 درد و سفتی صبحگاهی ستون فقرات از علایم مشخصه ضایعات دژنراتیو مفاصل بین مهره ای ستون فقرات است.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →