Existing Post Image

1 در صورت بروز فشارهای ناگهانی و سنگین مانند سقوط از ارتفاع که باعث شکستگی آن می شود

2- کاهش استحکام مهره که در این صورت با فشارهای کم حتی با فعالیت های روزانه نیز مهره می تواند شکسته شود. علل زیادی باعث کاهش استحکام مهره ها میشوند مانند تومورها، متاستازهای سرطانی مهره ها ولی از همه شایعتر پوکی استخوان .

هر چه مقاومت مهره کمتر باشد با فشارهای کمتری آسیب می بیند. از آنجا که عملکرد مهره حفظ نخاع و ریشه های عصبی می باشد خطرناکترین عارضه ناشی از شکستگی مهره فشار روی نخاع و ریشه های عصبی و بدنبال آن آسیب دیدگی (حتی قطع) این عناصر می باشد. 

مهمترین اقدام در این موارد تشخیص زودرس علل کاهنده استحکام مهره مانند پوکی استخوان و درمان به موقع آن و همچنین جلوگیری از حوادث منجر به شکستگی مانند سقوط از ارتفاع می باشد.

بدنبال بروز شکستگی در مهره و در صورت بروز عارضه عصبی (فشار به نخاع و ریشه های عصبی) اقدامات جراحی لازم به نظر می رسد. در مبتلایان به پوکی استخوان (خصوصا موارد شدید ) فرد بدنبال فعالیتهای عادی روزانه و یا ضرب دیدگی ساده دچار شکستگی های کوچک و بزرگ می شود.

 در موارد شکستگی کوچک مهمترین علامت درد ناگهانی و شدید کمری می‌باشد(که حتی به علت کوچکی محل شکستگی می تواند در عکسبرداری با اشعه ایکس نیز علامتی از شکستگی دیده نشود) در مواردی که شکستگی باعث عارضه عصبی (مانند فشار به نخاع و…) نشود و شدت شکستگی به حدی نباشد که پایداری ستون فقرات را مختل نماید، استراحت، بی حرکت نمودن موضع و درمانهای توانبخشی عهده فعالیت درماتی می باشد

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →