post_image

لنگیدن چند علت دارد. یکی از علل لنگش درد است.

علت دیگر لنگیدن کوتاه شدن اندام تحتانی است. اگر به علت بد جوش خوردن شکستگی یا هر علت دیگری طول استخوان ران یا ساق کوتاه شود فرد دچار لنگش خواهد شد.

محدودیت حرکت در هر کدام از مفاصل اندام تحتانی هم میتواند موجب لنگش شود. وقتی به هر علتی مفصل ران، زانو و یا مچ پا نمیتواند خوب باز و بسته شود فرد نخواهد توانست به نرمی راه رفته و در نتیجه دچار لنگش میشود.

علت دیگر لنگش ضعف عضلات اندام تحتانی است. درست راه رفتن نیاز به قدرت کافی در تمامی عضلات لگن، ران و ساق دارد. اگر هر کدام از این عضلات قدرت کافی نداشته باشند فرد در حین راه رفتن دچار لنگش خواهد شد.

مشکلاتی در سیستم عصبی مرکزی و عدم کنترل و تعادل به علت اختلالاتی در کارکرد مغز و مخچه هم میتواند موجب لنگش شود.

هر کدام از احتمالات ذکر شده باید به توسط پزشک بررسی شوند. پس از یافتن علت لنگش پزشک میتواند نسبت به درمان آن اقدام کند

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →