post_image

صدای مفاصل از جمله مفصل مچ پا در صورتیکه  بدون علائم دیگری مانند درد، تورم یا محدودیت حرکتی باشد بیماری محسوب نشده و نیازی  به درمان ندارد. توصیه به گچ  گیری پا برای رفع صداهای مچ پا نمیشود.

صداهایی که ممکن است از مفصل مچ پا شنیده شود معمولا به علت حرکت  ناگهانی تاندون ها از روی برجستگی های استخوانی است. از اطراف مفصل مچ پا تاندون های زیادی عبور میکنند. بعضی از این تاندون ها از کنار برجستگی های استخوانی رد میشوند.  در حین حرکت مچ پا به طرفین گاهی اوقات این تاندون ها یک حرکت پرشی از روی برجستگی  ها دارند و این حرکت ناگهانی میتواند موجب بروز صدا شود.

گاهی اوقات انجام نرمش های کششی با افزایش قابلیت انعطاف مفصل و  تاندون ها میتواند صدای مفصل را کاهش دهد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →