post_image

در صورت‌ بیرون‌ زدن‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ در قسمت‌ تحتانی‌ کمر، درد شدید در قسمت‌ تحتانی‌ کمر یا قسمت‌ پشت‌ باسن‌، ران‌، ساق‌ پا، یا پا (سیاتیک‌)بوجود می آید که معمولاً این درد در یک‌ طرف‌ رخ‌ می‌دهد و با حرکت‌، سرفه‌، عطسه‌، بلندکردن‌ اشیاء، یا زور زدن‌ بدتر می‌شود. همچنین باعث پیدایش ضعف‌، بی‌حسی‌، یا تحلیل‌ رفتن‌ عضلات‌ پا (اندام‌ تحتانی‌) می گردد. در صورت‌ بیرون‌ زدن‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ در گردن درد در گردن‌، شانه‌، یا در مسیر بازو به‌ سمت‌ دست‌ بوجود می آید و این درد با افزایش حرکت‌ بدتر می‌شود. همچنین این عارضه باعث ضعف‌، بی‌حسی‌، یا تحلیل‌ رفتن‌ عضلات‌ دست‌ (اندام‌ فوقانی) می گردد.

 

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →