علائم کف پای صاف

کف پای صاف در اکثر موارد علامتی ایجاد نمی کند.اما برخی افراد دارای کف پای صاف دچار درد می شوند. این درد بیشتر در ناحیه قوس کف پا یا پاشنه پا ایجاد می شود.ممکن است علاوه بر درد ،ورم ناحیه مچ پا نیز ایجاد شود.

علل ایجاد کف پای صاف

صافی کف پا در کودکان نوپا وکم سن و سال ،طبیعی است ،زیرا انحنای کف پا هنوز رشد نیافته است.انحناها یاقوس های کف پاها در بیشتر افراد در سنین کودکی رشد خود را می کند ،اما در برخی افراد نیز هرگز رشد پیدا نمی کند .

این مسئله طبیعی است وممکن است برخی افراد دارای علائمی باشند وبرخی نیز دچارمشکلی در کف پای صاف شان نباشند. انحناهای کف پا با گذشت زمان وافزایش سن نیز می توانند پهن شوند. سالها فرسایش کف پا وتاندونهای ان که در سمت داخل مچ پا امتداد می یابند، میتوانند دچار ضعف شده ونتوانند از قوسهای کف پا حمایت لازم رابعمل آورند.

تمرینات اصلاحی برای عارضه کف پای صاف

  1. ۱٫میله ای را زیر پای خود قرار داده و آن را بغلتانید.

13 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۲٫مطابق شکل با استفاده از یک حوله کف پای خود را ماساژ دهید.

8068W حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۳٫پارچه ای را روی زمین پهن کرده و درحالی که روی آن ایستاده اید با استفاده از انگشتان پا آن را جمع کنید.

15 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۴٫شئ کوچکی را با انگشتان پا بلند کنید(مانند خودکار) چند ثانیه نگاه داشته و سپس آن را به دستان خود منتقل کنید.

08 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۵٫روی لبه خارجی پاها راه بروید.

04 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۶٫پاهای خود را خم و راست کنید.

03 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۷٫باند الاستیکی را به صندلی ثابت کرده و با انگشتان خود بکشید.

06 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۸٫با پنجه پا پدال بزنید.

07 حرکات اصلاحی کف پای صاف

  1. ۹٫مطابق شکل با یک توپ بازی کرده و آن را به دستان خود منتقل کنید.

09 حرکات اصلاحی کف پای صاف10 حرکات اصلاحی کف پای صاف

منبع:سایت امید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →