یکی از علل احساس صدا در مفصل ران و  لگن گیر کردن باند ایلیوتیبیال یا تاندون ایلیوپسواس بر روی  برجستگی های استخوانی لگن است. این بیماری را “مفصل ران صدادار” یا Snapping hip میگویند.

post_image

علائم لگن صدا دار

مهمترین علامت این بیماری احساس تقه یا شنیدن صدا در حین حرکت مفصل ران است. این  صدا ممکن است در مناطق متفاوتی از لگن احساس شود. وقتی که علت ایجاد کننده صدا حرکت  باند ایلیوتیبیال بر روی تروکانتر بزرگ باشد صدا در سطح خارجی لگن احساس میشود و وقتی  که علت در حرکت تاندون ایلیوپسواس بر روی لبه جلویی لگن باشد صدا در جلو و داخل لگن  حس میشود.

صدا و احساس تقه ممکن است با یا بدون درد باشد. در مواردی که بیمار  درد دارد این درد معمولا در حین فعالیت های بدنی شدیدتر میشود.

گاهی اوقات بیمار احساس میکند مفصل ران وی در میرود و یا  جابجا میشود. در این موارد بیمار احساس میکند مفصل ران وی ناپایدار است. این احساس  در واقع به علت حرکت تاندون بر روی برجستگی استخوانی بوده و در رفتگی واقعی در کار  نیست. هر بار که تاندون از روی برجستگی استخوانی رد میشود این عبور با گیر کردن همراه  است بنابراین حرکت بصورت پرشی خواهد بود و بیمار این حرکت ناگهانی و پرشی را در رفتگی  تعبیر میکند.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →