Existing Post Image

سرطان مقدماتی نخاع در درون طناب نخاع و یا ساختارهای پیرامون آن (استخوان ها، بافتها، مایع نخاع یا اعصاب نخاعی) شکل می گیرد.

بخش سیستم عصبی مرکزی- طناب نخاعی- ستونی از بافت عصبی است که از پایه مغز تا گردن ادامه دارد. این بخش با سه عضو محافظ احاطه شده است و در درون مهره قرار دارد. طناب نخاعی، پیام های مهم بین مغز و بقیه بخش های بدن را انتقال می دهد.

تومورهای نخاعی برحسب موقعیت آنها در نخاع گروه بندی می شوند. بیشتر تومورها،تومورهای سرایت کننده هستند که از نخاع به دیگر بخش های بدن از قبیل پستان، پروستات و یا کلیه سرایت می کنند.

علائم سرطان نخاع

نشانه های سرطان نخاع به چندین عامل بستگی دارد که شامل نوع تومور و سایز و موقعیت آن، گستردگی تومور، سابقه بیمار و عوامل دیگر می شود. برخی از نشانه های متداول سرطان نخاع عبارتند از درد، بیحسی، ضعف و مشکل در ادرار کردن.

نشانه های سرطان نخاع ممکن است خیلی به آهستگی ایجاد شوند. گاهی نیز این نشانه ها بسرعت پیش می آیند، حتی در عرض چند ساعت و یا چند روز. تومورهای نخاعی که از سایر نقاط بدن به نخاع سرایت کرده اند، اغلب پیشرفت سریعی دارند.

برخی از علائم تومورهای نخاعی ممکن است شامل موارد زیر باشند :

  • درد (درد در پشت و یا در گردن، بازو و ساق پا)
  • ضعف در ماهیچه ها یا کرختی در بازوها یا ساق پاها
  • دشواری در راه رفتن
  • ضعف کلی در حس کردن
  • دشواری در ادرار کردن (بی اختیاری ادرار)
  • تغییر در اجابت مزاج
  • رعشه داشتن با شدت های گوناگون
  • تغییر شکل در نخاع
  • درد یا مشکل به هنگام ایستادن

منبع: مهندسان سرطان ایران

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →