post_image

کف پای صاف در بچه ها تا سن 7-5 سالگی طبیعی بوده و نیاز به هیچ  اقدامی ندارد. قوس کف پا در بسیاری از این بچه ها در سنین مدرسه تشکیل میشود. استفاده  از کفش مخصوص و یا گچ گیری در این سنین تاثیری در درمان صافی کف پا ندارد و توصیه نمیشود.

نزدیک بودن قوزک داخلی به زمین از علائم صافی کف پا است.

بعد از 7-5 سالگی در صورتیکه قوس کف پا ایجاد نشده و صافی کف پای  بیمار بهبود نیابد میتوان از کفش طبی استفاده کرد. کفش طبی در این افراد فقط در مواردی  استفاده میشود که در هنگام راه رفتن درد یا سوزش در کف پا احساس شود. در غیر این صورت  نیازی به درمان نیست. کفش طبی در این بیماران موجب شکل گیری پا نمیشود حتی در زمان  کودکی.

کسانی که کف پای صاف دارند و از کفش طبی استفاده میکنند حتی اگر  سالها آنرا بپوشند و یا مدتها در زمان کودکی از آن استفاده کنند به محض اینکه پای خود  را از کفش بیرون میاورند صافی کف پای آنها مجددا برمیگردد. پس استفاده از کفش در این  افراد نه تغییر شکل دادن پا بلکه درمان علائم بیماری است.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →