شکستگی سوپرا کوندیلار بازو بیشتر در کودکان بوده و در حقیقت یکی از شایع ترین شکستگی های دوران کودکی است.

نشانه ها و علائم شکستگی سوپراکوندیلار بازو

در مشاهده تغییر شکل آرنج دیده می شود. در مراحل پیشرفته تورم شدید و خونمردگی پوستی مشهود است.

در لمس، محل شکستگی دردناک و با کریپتاسیون همراه است. مثلث خلفی، آرنج بر خلاف در رفتگی آرنج به هم نخورده است.

حرکات آرنج، فوق العاده محدود است و به علت درد امکان ندارد.

معاینه عصبی، اندام بالایی و بررسی نبض جریان خون اندام الزامی است.

رادیوگرافی، محل شکستگی و نوع جابجایی را نشان می دهد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →