Existing Post Image

مدت زمان جوش خوردن شکستگی ساق بسته به عوامل زیر متغیر است

  • محل شکستگی ساق
  • تعداد قطعات شکسته شده، شکل قطعات شکستگی و میزان جابجایی آنها
  • باز یا بسته بودن شکستگی
  • نوع درمان
  • سن بیمار
  • بیماری های زمینه ای فرد
  • داروهای مصرفی و استفاده از سیگار

با این حال در یک فرد سالم که بدنبال ضربه دچار یک شکستگی دو تکه ای بسته در وسط استخوان درشت نی شده است شکستگی معمولا در عرض سه ماه جوش میخورد. این زمانی است که استخوان قدرت کافی را پیدا کرده تا فرد بتواند بدون کمک گرفتن از عصا بر روی آن راه برود.

شکستگی هایی که در ناحیه متافیز استخوان درشت نی هستند زودتر از شکستگی های وسط آن جوش میخورند و وقتی تعداد قطعات شکستگی کم و میزان جابجایی قطعات شکسته شده اندک است شکستگی بهتر جوش میخورد. شکستگی های بسته زودتر از شکستگی های باز جوش خورده و در افراد جوان سرعت جوش خوردن بیشتر از افراد مسن است.

استفاده از سیگار و وجود بیماری های مزمنی مانند نارسایی قلبی، کلیوی و یا کبدی موجب تاخیر در جوش خوردن شکستگی ساق میشوند.

برای درمان  شکستگی ساق کلیک کنید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →