Existing Post Image

در مواردی که شکستگی ساعد خوب جااندازی شده و جوش خورده است معمولا بعد از گذشت شش ماه از جوش خوردن و با تائید پزشک ارتوپد میتوان ورزش های رزمی را از سر گرفت. پزشک ارتوپد با بررسی رادیوگرافی ساعد میتواند وضعیت اسنخوان های آن را بررسی و توانایی آنها را در مقاومت در برابر ضربات شدید ارزیابی کند.

 وقتی شکستگی ساعد با جابجایی زیاد جوش خورده است احتمال شکستگی مجدد در محل بد جوش خوردن وجود دارد. وقتی نیروهای زیادی به استخوانی که بد جوش خورده وارد میشود این نیروها در محل بدجوش خوردگی متمرکز شده و میتوانند موجب شکستگی آن شوند. در این موارد توصیه به انجام ورزش های رزمی نمیشود.

در صورتی که فرد اصرار به انجام ورزش های رزمی دارد توصیه میشود ابتدا شکل استخوان تصحیح شود. این کار با انجام عمل جراحی بر روی استخوان بد جوش خورده و استئوتومی آن امکانپذیر است. پس از اصلاح شکل استخوان میتوان فشارهای بیشتری به آن وارد کرد.

برای درمان شکستگی ساعد کلیک کنید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →