شایعترین نوع شکستگی در قسمت  پایینی استخوان رادیوس یا زند زبرین شکستگی کالیس است. شکستگی کالیس نوعی شکستگی دیستال استخوان رادیوس ( قسمت انتهایی استخوان رادیوس  یا زند زبرین که نزدیک مچ دست قرار دارد) است که در آن قطعه شکسته شده که به مفصل مچ  دست متصل است به سمت دورسال یا پشتی جابجا میشود ( منظور از سطح دورسال یا پشتی یعنی  به طرف پشت دست یا پشت مچ دست که مخالف طرف کف دستی است). همانطور که گفته شد در غالب  اوقات جهت جابجایی قطعه پایینی به طرف پشت مچ دست است که به آن شکستگی کالیس میگویند.

post_image

گاهی اوقات ضرباتی که به انتهای پایینی استخوان رادیوس وارد میشود  موجب آسیب به این ناحیه ولی با شکلی متفاوت از شکستگی کالیس میشود. یکی از این اشکال متفاوت شکستگی زائده نیزه ای استخوان رادیوس یا زند زبرین است

شکستگی زائده نیزه ای یا استیلوئید استخوان رادیوس

         

 

طرف خارجی پایین نرین قسمت استخوان رادیوس که با مچ دست مفصل میشود  را زائده نیزه ای یا استیلویید Styloid process استخوان مینامند.

گاهی اوقات شکستگی انتهای پایینی استخوان رادیوس در زائده نیزه  ای قرار دارد. شکستگی زائده نیزه ای استخوان زند زبرین همیشه داخل مفصلی است بدین معنی  که خط شکستگی همیشه به داخل مفصل مچ دست امداد یافته است.

مکانیسم ایجاد شدن شکستگی زائده استیلوئید یا نیزه ای استخوان رادیوس،  انحراف شدید و ناگهانی مچ دست به خارج است. در این حرکت، استخوان های مچ دست ( استخوان  های کارپ) به زایده استیلوئید استخوان رادیوس ضربه زده و موجب شکسته شدن آن میشوند.

در زمان های خیلی قدیم که رانندگان اتومبیل برای روشن کردن موتور  از هندل استفاده میکردند ضربه ای که هندل در هنگام روشن شدن موتور  به سمت عقب  به مچ دست میزد موجب این شکستگی میشد و به همین جهت به این آسیب، شکستگی شوفرها Chauffeur’s  fracture میگفتند.
 
چون این شکستگی یک نوع شکستگی داخل مفصلی است پس باید جااندازی آن بسیار دقیق باشد  وگرنه در دراز مدت میتواند موجب استئوآرتریت در مفصل شود.  درمان شکستگی نیزه ای استخوان رادیوس، جااندازی بسته و سپس تثبیت  و فیکس کردن آن با استفاده از دو عدد پین است که از راه پوست وارد میشود. این درمان  در اطاق عمل انجام میشود. در صورت موفقیت آمیز نبودن جااندازی بسته، پزشک اقدام به  جااندازی باز و سپس تثبیت شکستگی با پیچ یا پلاک میکند.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →