Existing Post Image
در درمان غیر جراحی شکستگی تنه استخوان بازو قطعات شکسته شده دقیقا روبروی هم قرار نمیگیرند و نیازی هم به این کار نیست. هدف اصلی پزشک در درمان شکستگی استخوان بازو در وحله اول برگرداندن کارکرد بازو به وضعیت قبل از شکستگی است. شکل ظاهری بازو در درجه دوم قرار داشته و اهمیت شکل استخوان از آن هم کمتر است.

 شکستگی تنه استخوان بازو را در غالب اوقات میتوان بدون نیاز به عمل جراحی درمان کرد. در روش غیر جراحی معمولا شکستگی جوش خورده و کارکرد دست در اغلب اوقت به وضعیت قبل از شکستگی بازمیگردد. با این حال دو سر استخوان شکسته دقیقا روبروی هم جوش نخورده و با کمی جابجایی جوش میخورد.

این جابجایی معمولا مشکلی برای بیمار ایجاد نکرده و در غالب اوقات فقط در رادیوگرافی دیده میشود. حتی اگر جابجایی قطعات در معاینه و از روی پوست هم احساس شود تا موقعی که مشکلی در کارکرد دس ایجاد نکرده است نیاز به هیچ درمانی ندارد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →