post_image

در محل پاره شدن عضله حتی بعد از ترمیم آن، بافتی بوجود میاید  که عضله نیست و خصوصیات عضله را ندارد و سفت است. هرچه شدت آسیب اولیه بیشتر باشد این  بافت بیشتر بوجود آمده و امکان برگشت عضله به وضعیت قبل از آسیب کمتر میشود. همین بافت  است که موجب سفت شدن عضله میشود. ماساژ دادن پوست روی عضله با کف دست بصورت حرکات چرخشی  ممکن است مفید بوده و سفتی را کم کند. شنا و دوچرخه سواری ورزش های مناسبی برای تقویت  عضله ران و احتمالا کم کردن سفتی آن هستند.

برآمده شدن ساق در هنگام ورزش و سپس طبیعی شدن آن معمولا به علت  برجسته شدن عضلات است. ضربه شدید به ساق در حین شکستگی میتواند موجب پاره  شدن پرده فاشیایی روی آن شود. عضلات جلوی ساق در حین انقباض از طریق این پارگی به سمت  جلو بیرون زده و این بیرون زدگی خود را بصورت یک برآمدگی و برجستگی نشان میدهد.

احساس سنگینی در پا به علت ضعف عضلانی است. با انجام ورزش های آئروبیک  و شنا، دوچرخه سواری و راه پیمایی میتوان عضلات را تقویت کرده و احساس سنگینی را کاهش  داد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →