Existing Post Image

شکستگی تنه استخوان بازو که با عمل جراحی درمان شده است معمولا در عرض 3-2 ماه جوش میخورد. در بعضی موارد ممکن است جوش خوردن استخوان به تاخیر بیفتد مانند

  • شدت بالای شکستگی و تعداد زیاد قطعات شکسته شده
  • جابجایی زیاد قطعات شکستگی
  • بیماری های زمینه ای
  • تکنیک نامناسب جراحی
  • عفونت محل شکستگی

در این موارد پزشک معالج با معاینه بیمار و بررسی های پاراکلینیکی و تصویربرداری علت دیر جوش خوردن را مشخص کرده و درمان متناسب با آن را انجام میدهد. در بعضی مواردی که شکستگی بعد از حدود شش ماه جوش نخورد ممکن است مجل جوش نخوردگی استخوان بازو نیاز به عمل جراحی داشته باشد.

در این عمل جراحی در صورتی که پیچ و پلاک شل و یا جابجا شده باشد تعویض شده و در صورتی که محکم باشند از پیوند استخوان برای تحریک جوش خوردن استخوان استفاده میشود. پیوند استخوان معمولا با استفاده از استخوان لگن خود بیمار است. طی عمل جراحی قسمتی از استخوان لگن بیمار برداشته شده و در محل جوش نخوردگی گذاشته میشود.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →