post_image

صدمه شلاقى
به‌وسیله تروما ایجاد مى‌شود (معمولاً تصادفات اتومبیل) و موجب رگ‌به‌رگ شدن موسکولو لیگامنتال گردنى یا کشیدگى به‌علت هیپرفلکسیون یا هیپراکستانسیون مى‌شود. این تشیخص نباید در مورد بیماران دچار شکستگی، فتق دیسک، صدمه سر یا تغییر هشیارى به‌کار برده شود. در یک مطالعه معلوم شد که در ۱۸% بیماران دچار صدمه شلاقى سمپتوم‌هاى مربوط به صدمه تا دو سال پس از تصادف اتومبیل ادامه داشت.
  بیمارى دیسک‌گردنى
فتق دیسک تحتانى گردن یک علت شایع درد گردن، شانه، بازو یا دست مى‌باشد. گردن درد (که با حرکت بدتر شود)، سفتى گردن، محدود شدن دامنه حرکت گردن شایع هستند. در صورت فشار بر ریشه اعصاب، درد به شانه یا بازو تیر مى‌کشد. اکستانسیون و لترال روتاسیون (چرخش به خارج) گردن فورامن بین‌مهره‌اى را باریک کرده و ممکن است نشانه‌هاى رادیکولر را از نو ایجاد نماید (علامت اسپارلینگ Spurling’s sign). در افراد جوان تحت فشار قرار گرفتن حاد ریشه عصب سرویکال به‌دنبال دیسک پاره شده غالباً به‌علت تروما ایجاد مى‌گردد. رادیکولوپاتى تحت حاد با احتمال کمترى مربوط به یک تصادف تروماتیک خاص مى‌باشد و ممکن است هم به‌علت بیمارى ریسک و هم اسپوندیلوزیس باشد. الگوهاى تغییرات رفلکس، حس و حرکت که همراه با ضایعات ریشه اعصاب گردنى هستند در جدول (رادیکولوپاتى سرویکال – ویژگى‌هاى نورولوژیک) لیست شده‌اند.
        جدول رادیکولوپاتى سرویکال – ویژگى‌هاى نورولوژیک
یافته‌هاى معاینه ریشه اعصاب گردنى رفلکس حسى حرکتى توزیع درد
C5 باى‌سپس سطح لترال دلتوئید سوپراسپنیاتوسa(آغاز ابدوکسیون بازو)

اینفرااسپناتوس a(چرخش اکسترنال بازو)
دلتوئید a(ابدوکسیون بازو)
باى‌سپس (فلکسیون بازو)
لترال بازو، مدیال

اسکاپولا
C6 باى‌سپس انگشت شست و اشاره

رادیال دست / ساعد
باى‌سپس (فلکسیون بازو)

پروناتور ترس (چرخش داخلى ساعد)
لترال ساعد، شست و انگشت اشاره
C7 ترى‌سپس انگشتان وسطى

دورسال ساعد
ترى‌سپس a(استانسیون بازو)

اکستانسورهاى مچ a
اکستانسور دیژیتاروم a(اکستانسیون انگشت)
خلف بازو، دورسال ساعد، لترال دست
C8 فلکسورهاى انگشت  انگشت کوچک مدیال دست و ساعد ابدوکتور پولیسیس برویس (ابدوکسیون D1)

اولین اینتراسئوس دورسال (ابدوکسیون D2)
ابدوکتور دیژیتى مینیمى (ابدوکسیون D5)
چهارمین و پنجمین انگشت، مدیال ساعد
T1 فلکسورهاى انگشت اگزیلا و مدیال بازو ابدوکتور پولیسیس برویس (ابدوکسیون D1)

اولین اینتراوسئوس دورسال (ابدوکسیون D2)
ابدوکتور دیژیتى مینیمى (ابدوکسیون D5)
مدیال بازو، اگزیلا
a: این عضلات بیشتر عصب‌رسانى خود را از این ریشه دریافت مى‌دارند.
  اسپوندیلوز گردنى
استئوآرتریت مهره‌هاى گردنى ممکن است ایجاد گردن‌درد کند که به پشت سر، شانه‌ها یا بازوها، تیر مى‌کشد. همچنین ممکن است منشاء سردردهاى ناحیه اکسیپیتال خلفى باشد. ممکن است توأماً رادیکولوپاتى و میلوپاتى ایجاد شود. چنانچه به‌دنبال فلکسیون گردن احساس برق گرفتگى به‌وجود آید و از گردن به پائین مهره‌ها تیر بکشد (نشان لرمیت Lhermitt’s symptom)، معمولاً نشان‌دهنده درگیرى طناب نخاعى سرویکال یا توراسیک فوقانى است. MRI یاCT – میلوگرافى مى‌توانند این ناهنجارى‌هاى آناتومیک را نشان دهند و EMG و مطالعات هدایت عصب شدن ضایعه را‌ به‌صورت کمّى بیان کرده و سطوح صدمه به ریشه عصب را لوکالزه مى‌نماید.
  سایر علل درد گردن
شامل آرتریت روماتوئید مفاصل آپوفیزیال گردنی، اسپوندیلیت آنکیلوزان، هرپس زوستر (شینگلز)، نئوپلاسم‌هاى متاستاتیک مهره‌هاى گردنی، عفونت (استئومیلیت و آبسه اپیدورال) و بیمارى‌هاى متابولیک استخوان مى‌باشد. درد گردن همچنین ممکن است در زمینه ایسکمى شریان کرونرى (سنردم آنژین گردنی) از قلب ارجاع شده باشد.
– خروجى توراسیک:
خروجى توراسیک یک ناحیه آناتومیک است که شامل دنده اول، شریان و ورید ساب‌کلاوین، شبکه براکیال، کلاویکول و آپکس ریه مى‌باشد. صدمه به این ساختمان‌ها منجر به درد مربوط به حالت بدن یا مربوط به انجام کار در اطراف شانه و ناحیه سوپراکلاویکولار خواهد شد. سندرم خروجى توراسیک نوروژنیک واقعى در اثر فشردگى تنه تحتانى شبکه براکیال به‌وسیله یک نوار بافتى غیر طبیعى به‌وجود مى‌آید؛ درمان شامل تقسیم کردن این رشته به روش جراحى خواهد بود. سندرم خروجى توراسیک شریانى در اثر فشردگى شریان ساب‌کلاوین به‌وسیله دنده گردنى ایجاد مى‌شود؛ درمان به‌وسیله ترومبولیز یا آنتى‌کوآگولاسیون و اکسیزیون جراحى دنده گردنى انجام مى‌شود. سندرم خروجى توراسیک مشکوک شامل تعداد زیادى از بیماران مبتلا به درد مزمن بازو و شانه بدون علامت مشخص مى‌باشد. جراحى مورد بحث است و درمان غالباً موفقیت‌آمیز نیست.
– شبکه و اعصاب براکیال:
درد در اثر صدمه به شبکه براکیال یا اعصاب محیطى بازو، درد با منشاء مهره‌هاى گردنى را تقلید مى‌کند. ارتشاح نئوپلاستیک یا فیبروز پس از رادیاسیون مى‌تواند این سندرم را به‌وجود آورد. نوریت حاد براکیال شامل شروع حاد درد شدید شانه یا اسکوپولا به‌دنبال روزها ضعف در عضلات پروگزیمال بازو و کمربند شانه‌اى که به‌وسیله شبکه بارکیال فوقانى عصب‌رسانى شده‌اند، مى‌باشد؛ قبل از شروع بیمارى غالباً یک عفونت یا ایمن‌سازى بدن وجود داشته است. بهبودى کامل در ۷۵% بیماران پس از ۲ سال و در ۸۹% پس از ۳ سال رخ مى‌دهد
دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →