عضله تیبیالیس خلفی Tibialis posterior muscle عضله ایست که در پشت یا قسمت خلف ساق قرار گرفته است. تاندون این عضله در قسمت پایین از پشت قوزک داخلی مچ پا عبور کرده و به سطح داخلی استخوان های ناویکولر و کونئیفرم و قاعده متاتارس های دوم و سوم و چهارم میچسبد. وظیفه این عضله اینست که کف پا را به پایین بیاورد ( وقتی شما روی پنجه پای خود بلند میشوید در واقع کف پای خود را به پایین آورده اید). این عضله همچنین کف پا را به سمت داخل هم میچرخاند.

 Existing Post Image   

 

تندینوپاتی این عضله در واقع یک نوع ضعیف شدن و نرم شدن و از بین رفتن  تاندون است. در واقع وقتی که به علت انقباض شدید عضله و یا به علت حرکات  نامناسب مچ و کف پا، تاندون این عضله تحت کشش شدید قرار میگیرد، این تاندون  دچار آزردگی و در نتیجه التهاب ، درد و سوزش کف پا میشود و اگر این کشش ها مرتبا ادامه  یابد بافت تاندون خراب میشود. این خراب شدن و التهاب تاتدون را تندینوپاتی  میگویند.

چه عللی موجب این بیماری میشوند

 

  • چرخش و کشش طولانی مدت مچ و کف پا به خارج مانند تغییر شکل مچ پا و یا حرکاتی که ورزشکار در حین اسکیت سرعتی انجام میدهد.
  • دویدن در مسیر های مارپیچ
  • دویدن بمدت طولانی در کسی که صاف کف پا دارد
  • وقتی به علت عدم انجام نرمش های کششی و یا خسته بودن عضلات ساق انعطاف پذیری عضله و تاندون کاهش پیدا کرده است.
  • استفاده از کفش نامناسب
  • ضعیف بودن عضلات ساق
دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →