برای درمان دارویی کمر درد سیاتیکی،  NSAID و شل کننده ی عضلانی در صف اول درمان قرار دارند. البته درمان این گروه یک تفاوت با حالت قبل دارد و آن این که در این گروه معمولاً یک التهاب شدید وجود دارد.

در واقع همیشه این طور نیست که دیسک بیرون زده به ریشه ی عصبی فشار وارد کند، بلکه در بعضی موارد، دیسک مقداری بیرون زدگی پیدا می کند و این بیرون زدگی باعث بروز التهاب شده و این واکنش التهابی است که برای بیمار ایجاد آزار می کند. پس در بیماران درد سیاتیک در هفته ی اول می توان از کورتون استفاده کرد.

نکته خیلی مهم این است که بعد از 4 تا 6 هفته باید بیمار مبتلا به درد رادیکولار را مجدداً ببینیم. اگر فرد به درمان جواب ندهد و درد پا بر جا بماند، باید بیمار به ارتوپد یا مرکز تخصصی ارجاع داده شود.

به یاد داشته باشد که جراحی برای دردهای رادیکولار باعث بهبود درد پا می شود.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →