http://drreyhani.ir/wp-content/plugins/sb-uploader/timthumb.php?src=http://drreyhani.ir/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B3%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9.jpg&w=260&q=100

در بیماران مبتلا به کمردرد های پس از جراحی کمری (FBSS) در صورتی که علت درد چسبندگیهای داخل کانال نخاع باشد ابتدا با انجام اقدامات تشخیصی تایید می گردد. سپس بیمار در لیست انجام عملهای اینترونشنال جهت باز کردن چسبندگی ها قرار می گیرد.

باز کردن چسبندگیها در اتاق عمل و تحت شرایط استریل با مشاهده ستون فقرات با استفاده از فلوروسکوپ انجام می شود.

این وسیله با استفاده از اشعه ایکس تصویر زنده ای را روی مونیتور ایجاد می نماید.

بیماران حین عمل بیدار هستند و این کار نیازی به انجام بیهوشی ندارد.پس از بی حس کردن قسمتی از پوست در کنار ستون فقرات کاتتر ظریف مخصوصی بدون نیاز به شکافتن پوست وارد کانال نخاع می شود. این کار تحت مشاهده لحظه به لحظه مسیر ورود توسط فلوروسکوپ انجام می شود تا عارضه ای ایجاد نگردد. پس از ورود به کانال چسبندگیهای موجود با تزریق ماده حاجب مشخص می شود و با حرکت دادن کاتتر و تزریق ترکیب دارویی خاصی این چسبندگیها باز می گردند.

مدت عمل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است و بیمار یک ساعت پس از عمل قابل ترخیص می باشد. در صورتیکه این چسبندگیها به دقت باز شوند بیش از ۹۰ درصد بهبودی در علائم بیماران مشاهده می شود.

منبع: دکتر عمادی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در اصفهان

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →