post_image

قطع کامل  عصب دست معمولا بدنبال آسیب نافذ و برنده ایجاد میشود. این آسیب ها نیاز به عمل  جراحی دارند. با این حال بهبودی عصب بلافاصله بعد از عمل جراحی بوجود نمیاید. وقتی  یک عصب قطع میشود قسمتی از آن که بعد از بریدگی قرار دارد میمیرد ولی غلاف آن باقی  میماند. بعد از پیوند عصب، قسمتی از آن که به ریشه اندام نزدیک تر بوده و زنده است  در داخل غلاف باقیمانده از قسمت دیگر شروع به رشد میکند.

این رشد بطور متوسط روزی یک میلیمتر یا ماهی سه سانتیمتر است. پس  وقتی عصب در یک نقطه ترمیم میشود از محل ترمیم تا محلی که باید برسد تا کار خود را انجام دهد ماهی سه سانتیمتر  رشد میکند. هر چه آسیب عصب به ریشه اندام نزدیک تر باشد برگشت کارکرد عصب با تاخیر  بیشتری صورت میگیرد. پس برگشت کارکرد یک آسیب عصبی در بازو بسیار دیرتر از آسیب عصب  در مچ دست است.

خمیده بودن انگشتان دست از علائم آسیب عصب اولنار است. بدنبال  آسیب این عصب عضلات انگشتان کوچک دست فلج شده که نتیجه آن تغییر شکل انگشت بصورت خمیده  شدن آن است.

متاسفانه نتایج ترمیم اعصاب اندام هر چه محل آسیب بالاتر باشد بدتر  است. عصب آسیب دیده هیچگاه حتی پس از ترمیم بطور کامل کارکرد خود را بدست نمیاورد و  با ترمیم تنها بخشی از عملکرد عصب بدست میاید.

اگر بعد از ترمیم عصب و طی زمان لازم باز هم کارکرد عصب به حالت  قبل از خود برگشت نکرده بود ممکن است بتوان با عمل جراحی مجدد به آن کمک کرد. گاهی  اوقات که عصب آسیب شدیدی دیده و یا پزشک از بهبود عصب قطع امید میکند ممکن است بتوان  با انتقال تاندون های دست کارکرد انگشتان را تا حدودی بهتر کرد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →