Existing Post Image

عفونت از عوارض شکستگی ها است و احتمال این عارضه در شکستگی های باز بیش از شکستگی های بسته است. به محض تشخیص این عارضه درمان آن باید بلافاصله شروع شود. این درمان در غالب اوقات شامل عمل جراحی برای خروج عفونت و بافت های مرده همراه با استفاده از آنتی بیوتیک تزریقی است.

در مواردیکه عفونت بصورت ذکر شده مزمن شود درمان آن بسته به جوش خوردگی شکستگی متفاوت است. در مواردی که استخوان کاملا جوش خورده باشد باید کل پیچ و پلاک به توسط عمل جراحی خارج شده و در همان جراحی بافت های مرده هم خارج شود. در صورتی که استخوان جوش نخورده باشد درمان بسته به اینکه پیچ و پلاک ها قطعات شکسته شده را محکم گرفته باشند یا خیر درمان متفاوت است. اگر شکستگی جوش نخورده باشد ولی پیچ و پلاک ها محکم قطعات بالا و پایین شکستگی را گرفته باشند و قطعات شکسته شده کاملا بدون حرکت باشند نیازی به خارج کردن آنها نیست. در این موارد پیچ و پلاک ها در محل باقی مانده ولی در صورت لزوم ساق بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته و عفونت و بافت های مرده خارج میشوند. بعد از جوش خوردن شکستگی، پیچ ها و پلاک باید خارج شوند.

در صورتیکه شکستگی جوش نخورده باشد ولی پیچ و پلاک کاملا شل و لق شده و قطعات شکسته شده ناپایدار باشند باید کل پیچ ها و پلاک خارج شده و قطعات شکسته شده به توسط اکسترنال فیکساتور به هم متصل شوند.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →