جابجایی مختصر این شکستگی تا حدودی قابل قبول است و می توان آن را با گچ بلند دست بی حرکت کرد، ولی اگر جابجایی زیاد باشد باید آن را با عمل جراحی جا انداخته و ثابت کرد. در صورتی که قطعه شکسته در مفصل گیر کرده باشد باید آن را با عمل جراحی از مفصل خارج نمود و ثابت کرد.

عوارض شکستگی اپی کوندیل داخلی استخوان بازو

عوارض این بیماری عبارتند از:

1- محدودیت حرکات مفصلی که معمولاً به تدریج بهبود می یابد.

2- فلج عصب اولنار که معمولاً موقتی است و بهبود می یابد (جز در مواردی که عصب درون مفصل گیر کرده باشد). گاه فلج دیررس عصب اولنار به علت تحریک آن در اثر مجاورت با سطح ناهموار شکستگی به وجود می آید که در این موارد جابجا کردن عصب به جلوی آرنج ضروری است.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →