استخوان دنبالچه در انتهای ستون فقرات قرار دارد و نقش تحمل وزن را در نشستن بعهده داشته و لیگامانها و عضلات به آن می چسبند در حیوانات نقش انتهای دم را دارد.بین ۳ تا ۵ مهره از بقایای مهره ها دنبالچه را تشکیل می دهند.این مهره ها از بالا به پایین کوچکتر می شوند.عضلات کف لگن با دنبالچه ارتباط مهمی دارند و در مکانیزم دفع مدفوع و ادرار سلامت آن مهم است.درد در استخوان دنبالچه عملکرد عضلات کف لگن را مختل کرده و مکانیزم دفع را دچار اختلال می نماید

وکسیدینی که عموما درد استخوان دنبالچه یا درد کوکسیکس نامیده می شود یک بیماری نسبتا نادر است که فرد به صورت نسبتا ناکافی آن را درک می کند ولی می تواند باعث بوجود آمدن درد مداوم در انتهای ستون فقرات شود. قسمت انتهایی ستون فقرات عبارت است از کوکسیکس یا استخوان دنبالچه. بیمار درد دنبالچه را به عنوان دردی موضعی احساس می کند و عموما در هنگام نشستن یا انجام هر گونه فعالیتی که به ناحیه انتهایی ستون فقرات فشار وارد می کند (بطور مثال در بارداری) احساس می کند که درد بدتر می شود.

علت

علل درد دنبالچه مختلف است و شامل بی ثباتی دنبالچه، خارج از راستا بودن، اسپاسم عضلانی، کیست پیلونیدال، کیست تارلوف، بیماری های عصبی، سرطان، درد ارجاعی، درد عصبی، شکستگی دنبالچه روش های درمانی قبلی یا درد خیالی می شود. اغلب آسیب دیدگی های دنبالچه با صدمه مستقیم به ناحیه دنبالچه ایجاد می شوند

عمده علت درد دنبالچه برمی گردد به نیمه در رفتگی های استخوان دنبالچه و عدم ثبات این استخوان و حرکت بیش از حد آن که درد ناحیه را باعث می شود.

درمان دنبالچه:

جا اندازی استخوان دنبالچه را به صورت درمان بدون جراحی استخوان دنبالچه انجام میگیرد . توصیه‌های ساده برای ایجاد تغییر در سبک زندگی ، تزریق دارو، الکترو درمانی و سایر موارد مانند آن از درمان بدون جراحی استخوان دنبالچه قابل استفاده برای این مشکل درد دنبالچه می باشد .

یکی دیگر از راه های درمان درد دنبالچه ماساژ توسط خود بیمار از درون مقعد پس از آموزش می باشد.

استفاده از تیوب برای نشستن.

ورزشهای دنبالچه.

جا انداختن دنبالچه توسط پزشک از درون مقعد.

تزریق .

جراحی در صورت عدم پاسخ به درمان.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →