Existing Post Image

علت دردهای ناحیه سرین را باید بیشتر در مشکلات ستون مهره جستجو کرد. ممکن است بگویید من کمرم درد نمیکند و مشکل ستون مهره ندارم ولی این همه مطلب نیست. مشکلات ستون مهره بسیار شایعند و شما هم ممکن است این مشکلات را داشته باشید. معمول ترین آنها آسیب های دیسک بین مهره ای است. این آسیب ها و مشکلات میتوانند ایجاد کمردرد کند و در این موارد ممکن است درد اصلا در ناحیه کمر احساس نشده و بجای آن، ناحیه پشت سرین و حتی پشت ران درد کند.

علت حس درد در محل دیگر بجای احساس آن در جای اصلی حاصل تغییراتی است که در عصب دهی و انشعاب آنها در سطح مغز ایجاد میشود. پس همیشه وقتی یک ناحیه از سیستم اسکلتی بدن انسان درد دارد پزشک معالج مکان های دورتر آن را هم معاینه میکند چون ممکن است منشا درد در خود محل درد نبوده و از آن فاصله داشته باشد.

ممکن است علت درد سرین و باسن مشکلات خود لگن باشد. مشکلات مفصل ساکروایلیاک در پشت لگن و حتی مشکلات مفصل ران میتوانند در ناحیه سرین احساس شوند. حتی زانودرد  هم ممکن است در ناحیه لگن احساس شوند.

نباید انتظار داشت تمامی بیماری های ناحیه لگن با یک عکس تشخیص داده شده یا وجود آنها رد شود. برای تشخیص بسیاری از بیماری های لگن ممکن است نیاز به انجام بررسی های دیگر مانند ام آر آی یا سی تی اسکن باشد.

در مواردی هم که منشا کمردرد است در غالب اوقات رادیوگرافی ساده نرمال بوده و نکته غیر طبیعی را نشان نمیدهد. بهترین روش تشخیص در این موارد توجه پزشک به شکایات و گفته های بیمار و یک معاینه خوب و بعد از آن استفاده از بررسی های پاراکلینیکی لازم است.

تنها بعد از یک تشخیص دقیق و درست است که میتوان درمان مناسب را به بیمار پیشنهاد داد.

برای درمان کمردرد کلیک کنید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →