post_image

استئوفیت به استخوان اضافی میگویند که در بیماران مبتلا به آرتروز در لبه مفصل ایجاد میشود. نام دیگر این بیماری خار استخوانی و یا اینکه زائده ی استخوانی می باشد.

خار استخوان اغلب در ستون فقرات، پاشنه پا، یا شانه دیده می شود، اما ممکن است در لگن، زانو، آرنج، انگشتان، یا پا نیز ظاهر شود.

عوارض خار استخوانی

استئوفیت ها ممکن است در جلو و عقب تنه مهره یا حاشیه های مفاصل فاست (Facet joints) ایجاد شوند که گسترش آنها می تواند منجربه تنگ شدن سوراخ بین مهره ای و کانال نخاعی گردد. همچنین ممکن است هایپرتروفی لیگامان طولی پشتی و لیگامان فلاوم (رباط زرد) ایجاد گردد که نتیجه آن تنگی کانال نخاعی (Spinal canal stenosis) است. تنگ شدن سوراخ بین مهره ای عامل تحت فشار قراردادن اعصاب گردنی است و تنگی کانال نخاعی باعث فشار به طناب نخاعی می گردد.

گاهی اوقات استئوفیت ها شکسته شده و موجب درد مفصل و تورم مفصل میشوند.

تشخیص خار استخوانی

با انجام رادیوگرافی (X-ray)، کاهش فاصله بین دو مهره مجاور و وجود استئوفیت ها در حاشیه های جسم مهره به خصوص در قسمت کنار جلویی آن و استئوفیت ها در مفصل بین مهره ای پشتی مشخص می گردد.

منبع: کلینیک ورزش درمانی

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →