Existing Post Image

افرادی که درد سیاتیک دارند نسبت به افرادی که فقط در ناحیه کمردرد دارند از عمل جراحی سیاتیک بیشتر سود می‌برند البته این بدان مفهوم نیست که هر فردی با داشتن درد سیاتیکی باید عمل کند.جراحی سیاتیک

بسیاری از افرادی که اولین بار به واسطه کمردرد به پزشک مراجعه می‌کنند حتی نیاز به عکس و MRI هم ندارند چرا که کمردرد آنها ناشی از دردهای مکانیکی است.

کمردرد به دو دسته مکانیکی و التهابی تقسیم می‌شود؛ درد مکانیکی دردهایی است که بیمار با فعالیت به آن دچار می‌شود. درد هنگام کار افزایش می‌یابد و با استراحت کاهش؛ حتی چنین افرادی شب‌ها موقع خواب درد ندارند.

دردهای التهابی به فعالیت فرد ارتباط ندارند و دردهای مداومی هستند که حتی شب‌هنگام موقع خواب نیز احساس می‌شود و بیماری‌های سیستمیک نیز در آن مطرح است.

بیشتر دردهایی که اکثر افراد جامعه با آن مواجه هستند دردهای مکانیکی است.جراحی سیاتیک

عده‌ای از افراد که دردشان به پاها و زیر زانو انتشار پیدا می‌کند به سیاتیک دچار هستند که به آن درد انتشاری می‌گویند که می‌تواند در زمینه‌ دیسک کمر می باشد.جراحی سیاتیک

دسته دیگر دردها دردهای ارجاعی هستند که در اطراف ران و باسن احساس می‌شود و دسته سوم دردهایی است که در ناحیه خود کمر دیده می‌شود.جراحی سیاتیک

تغییر سبک زندگی، کاهش وزن، انجام حرکات ورزشی، فیزیوتراپی، درمان دارو و در موارد طب سوزنی می‌تواند در کاهش دردسیاتیک مؤثر واقع شود.

برای درمان درد های سیاتیکی کلیک کتید

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →