مهم‌ترین علل تنگی کانال نخاعی

*تنگی کانال مادرزادی
*ضخیم شدگی یا”هیپرتروفی” لیگامان زرد(فلاوم) و مفاصل”فاست”
*کلسیفیکاسیون یا رسوب کلسیم بر روی تاندون‌ها و لیگامان‌های مختلف که منجر به ضخیم و سفت شدن آن‌ها می‌شود.
*رشد استخوان لبه‌ی مهره‌ها و مفاصل بین مهره‌ای
*فتق دیسک‌های بین مهره‌ای که حتی با مقادیر کم نیز باعث ایجاد علائم تنگی کانال نخاعی می‌شوند.
*لغزش مهره(به‌ویژه در موارد لیزخوردگی‌‌های شدید)
*آسیب‌های دیسک بین مهره‌ای و فتق دیسک بین مهره‌ای
*عفونت‌ها
*هر عامل توده مانندی که باعث فشار به نخاع یا ریشه‌های عصبی گردد.(فشارهای ناشی از تومورها)
*اختلال در وضعیت مفاصل بین مهره‌ای پشتی
*ضخیم شدگی یا هیپرتروفی لیگامان زرد(فلاوم) و مفاصل فاست
*”اسپوندیلولیستزیس”
*ضایعه تومورال و عوامل عفونی
*رسوب کلسیم بر روی تاندون‌ها و لیگامنت‌ها
*رشد استخوان لبه‌ی مهره‌ها و مفاصل بین مهره‌ای
*لغزش مهره‌ها روی یکدیگر
*تروما برای مثال در اثر ضربه‌های مکرر و تصادفات

بیماری تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis)

به باریک شدن بخش تحتانی مسیر عبور نخاع(کانال نخاعی) در ستون فقرات، تنگی کانال نخاعی گفته می‌شود. این بیماری ممکن است در هر ناحیه‌ای از نخاع بروز نماید. شایع‌ترین اختلال به‌صورت تنگی کانال نخاعی گردنی، در ناحیه‌ی گردن و تنگی کانال نخاعی کمری در ناحیه‌ی تحتانی کمر ایجاد می‌شود.

در بین مهره‌ها، دیسک‌های بین مهره‌ای و مفاصل فاست نخاعی وجود دارد که با افزایش سن، از حالت اسفنجی آن‌ها کاسته می‌شود. استخوان‌ها و لیگامنت‌های مفاصل فاست نخاعی به‌علت آرتریت یا ورم مفاصل، ضخیم‌تر شده و سبب وارد آوردن فشار به داخل کانال و مجرای نخاعی می‌شود.
این تغییرات سبب باریک شدن مجرای نخاع کمری شده که موسوم به تنگی کانال نخاعی(spinal stenosis) است. تنگی کانال نخاعی می‌تواند نسبی و یا کامل باشد ولی اغلب بر اثر تغییرات”دژنراتیو” و تحلیل رفتگی ستون فقرات، ایجاد می‌شود.

منبع:هفت سیب

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →