در حال طبیعی بازو به طور کامل در امتداد آرنج نبوده و با آن زاویه ای تشکیل می دهد (Carrying Angle). این زاویه در خانم ها بیش از آقایان است (حدود 10 درجه در مردان و 15 درجه در زنان). افزایش این زاویه را کوبیتوس والگوس (Cubitus Valgus) و کاهش آن را کوبیتوس واروس (Cubitus Varus) می نامند.

کوبیتوس والگوس(تغییر شکل آرنج)

در این نوع تغییر شکل مفصل آرنج یا دفرمیتی Deformity وقتی فرد در حالت ایستاده قرار گرفته و بازو را به تنه چسبانده و آرنج را در حالت باز و آویزان قرار میدهد بطوریکه کف دست رو به جلو باشد میبینیم مچ دست کاملا از تنه دور شده و با آن فاصله گرفته است.

شایع ترین علت کوبیتوس والگوس شکستگی های جوش نخورده کندیل خارجی بازو در دوران کودکی است. قسمت داخلی آرنج این بیماران مبتلا به تغییر شکل مفصل آرنجبرجسته تر از معمول است. بیماران مبتلا به تغییر شکل مفصل آرنج در ابتدا به غیر از تغییر شکل مفصل آرنج شکایت دیگری ندارند، ولی بیماری  به مرور زمان باعث تحت کشش قرار گرفتن عصب اولنار و بروز علایم فلج دیررس آن می گردد (Tardi Ulna Nerve Palsy). از نظر درمانی تغییر شکل مفصل آرنج احتیاج به درمان ندارد ولی برای جلوگیری از پیدایش فلج دیررس عصب اولنار بهتر است آن را به جلوی آرنج منتقل نمود (Anterior transposition)

همانطور که میدانیم عصب اولنا از پشت زائده اپی کندیل داخلی آرنج عبور میکند. بدنبال تغییر شکل مفصل آرنج، مسیر حرکت این عصب طولانی شده و درنتیجه تحت کشش قرار میگیرد و این کشش موجب بروز علائم فلجی در عصب اولنت میشود. به این تغییر شکل مفصل آرنج،  فلج دیررسی عصب اولنار یا سندروم تونل کوبیتال میگویند. در صورت بروز تتغییر شکل مفصل آرنج ، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته و محل عصب از پشت اپی کندیل داخلی به جلوی آن تغییر داده میشود تا کشش روی عصب کم شود.

بعضی بیماران مبتلا به تغییر شکل مفصل آرنج، برای درمان تغییر شکل کوبیتوس والگوس به ارتوپد مراجعه میکنند. در این موارد میتوان با انجام استئوتومی ( شکاندن کنترل شده استخوان و قرار دادن آن در وضعیت مطلوب) این تغییر شکل مفصل آرنجرا درمان کرد.

 کوبیتوس واروس (تغیر شکل آرنج)

این تغییر شکل مفصل آرنج بیشتر در اثر بد جوش خوردن شکستگی فوق کندیلی (سوپراکوندیلار) استخوان بازو در کودکان به وجود می آید. تغییر شکل مفصل آرنج فقط در موقع راست کردن آرنج مشهود بوده و موجب برخورد دست با تنه می گردد. به علت شباهت این تغییر شکل مفصل آرنج به قنداق تفنگ آن را تغییر شکل قنداق تفنگی (Gun Stock Deformity) نیز می نامند.

این تغییر شکل مفصل آرنج باعث نازیبا شدن شکل آرنج برای بیمار می شود که می توان آن را با استئوتومی استخوان بازو درمان  نمود.

برای آشنایی بیشتر با بیماری های ناحیه آرنج روی لینک مربوطه کلیک کنید.

بیماری سل مفصل آرنج

آرتروز یا استئوآرتریت آرنج

روماتیسم یا آرتریت روماتوئید آرنج

بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان و گلف بازان)

محدودیت حرکتی آرنج (Elbow Stiffness)

بورسیت آرنج (Olecranon Bursitis)

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →