post_image

اسپوندیلیت  انکیلوزان که به آن روماتیسم ستون مهره هم میگویند بیماری مزمنی است که بیشتر در  مردان وجود دارد. این بیماری موجب چسبیدن مهره ها در ستون فقرات به یکدیگر میشود.  گرچه بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان بیشتر ستون مهره را گرفتار میکند با این حال مفاصل  دیگری هم میتوانند در بدن درگیر شوند. یکی از این مفاصل مفصل ران در ناحیه لگن است.

در اسپوندیلیت انکیلوزان ممکن است یک یا دو مفصل ران بتدریج دچار  تخریب شوند. در ابتدا غضروف این مفاصل نازک شده و کم کم ازبین میرود و این موجب بروز درد و محدودیت حرکتی در مفصل  میشود. در مراحل پیشرفته حتی ممکن است استخوان های دو طرف مفصل کاملا به یکدیگر چسبیده  و مفصل کاملا خشک شود.

مدیریت این درد و محدودیت حرکتی در ابتدای بیماری با استفاده از داروهای ضد التهابی و انجام  نرمش های خاصی صورت میگیرد. با این حال بیماری ممکن است پیشرفت کرده و درد بیمار بیشتر  شود. در مراحل پیشرفته بیماری که درد و محدودیت حرکتی با دارو کنترل نمیشود چاره ای  جز انجام تعویض مفصل ران نیست.

مفاصل مصنوعی به دو دسته سیمانی و غیر سیمانی تقسیم میشوند. از لحاظ تاریخی در ابتدای استفاده از  این مفاصل، از انواع سیمانی استفاده میشد ولی در دهه های اخیر تمایل بیشتری در استفاده  از مفاصل غیر سیمانی وجود دارد. بخصوص در افراد جوانی که نیاز به تعویض مفصل ران دارند  ترجیح داده میشود که از مفاصل غیر سیمانی استفاده شود. این مفاصل بهتر به استخوان های  یک فرد جوان و فعال متصل شده و مدت بیشتری در بدن وی کار میکنند.

همه مفاصل مصنوعی بعد از مدتی دچار ساییدگی شده و یا بتدریج لق  میشوند. این مدت در انواع غیر سیمانی معمولا در حدود 30-20 سال است. البته ممکن است  در صورتیکه مراقبت خوبی از مفصل صورت گیرد حتی تا بیش از سی سال هم عمر کند.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →