تشخیص کمر درد

پزشک معالج بعد از صحبت با بیمار راجع به مشکلات وی، و بعد از معاینه ممکن است از آزمایشات یا روش های تصویربرداری برای مشخص کردن علت کمردرد استفاده کند. این روش های تصویربرداری عبارتند از

رادیوگرافی ساده X-ray

گر چه تصاویر حاصله از یک رادیوگرافی ساده  فقط استخوان را نشان میدهند ولی میتوانند اطلاعات مهمی مثل شکستگی استخوان، تغییرات ناشی از روند پیری در مهره و تغییر شکل و دفرمیتی های ستون مهره را نشان دهد.

ام آر آی Magnetic resonance imaging MRI

ام آر آی  میتواند اطلاعات بیشتری را راجع به بافت های نرم مثل عضلات، لیگامان ها، دیسک بین مهره و نخاع و اعصاب نخاعی در اختیار پزشک قرار دهند. هرنی دیسک را میتوان با این روش بهتر تشخیص داد.

سی تی اسکن Computerized axial tomography scan CT scan

باسی تی اسکن  میتوان مشکلات استخوانی مهره را بهتر مشاهده کرد.

اسکن استخوانی Bone scan

به آن اسکن رادیوایزوتوپ هم میگویند. میتواند در مواردی مانند عفونت، سرطان، روماتیسم، اسپوندیلولیستزی و یا سایر علل به تشخیص کمک کند.

تست تراکم استخوان Bone density test

در تشخیص پوکی استخوان  که میتواند از علل زمینه ای و مساعد کننده کمردرد باشد کمک میکند.

علل کمردرد

1-کشیدگی عضلات و یا رباط های کمر

2-تحت فشار قرار گرفتن ریشه های عصب نخاعی در اثر پارگی دیسک بین مهره ای ویا در اثر تنگی کانال نخاعی بعلت افزایش سن و علل دیگر

3- آرتریت (التهابات مفصلی) و یا پوکی استخوان

4-تومور ستون فقرات

5-دردهای ارجاعی از سایر نقاط بدن مانند کیست و سرطان تخمدان ،عفونت مثانه و یا لگن (در زنان)و غیره

6-انحنای غیرطبیعی ستون فقرات

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →