تشخیص افتادگی شانه ها

۱-شکایت فرد از وجود نقاط دردناک بر روی عضلات بالابرنده کتف
۲-مشاهده افتادگی یا نامتقارن بودن شانه ها بوسیله صفحه شطرنجی

عوامل ایجاد کننده افتادگی شانه ها

۱- ضعف عضلات بالابرنده کتف ها
۲- ضعف عضلات اطراف شانه ها
۳- وضعیت های کاری
۴- تنبلی و قرارگیری در وضعیتهای غلط

انواع افتادگی شانه ها

الف)دوطرفه

ب)یک طرفه

عوارض ناشی از افتادگی شانه ها

۱- ایجاد درد در اطراف شانه ها و گردن
۲- ایجاد درد در عضلات بالابرنده شانه ها
۳- ایجاد نقاط دردناک روی عضلات بالابرنده شانه ها خصوصا” در قسمت پشت گردن و عضله فوق خاری
۴- ایجاد ظاهر ناخوشایند در اثر خارج شدن شانه ها از وضعیت طبیعی( از دست دادن حالت چهارشانه)

 

منبع:تاپناز

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →