شکایت عمده بیماران مبتلا به ناراحتیهای گردن عبارت است از درد، محدودیت حرکت گردن و بالاخره اختلال حسی و ضعف اندامهای بالایی.

معاینه فیزیکی آسیب ستون فقرات گردنی

گام اول در درمان گردن درد مشاهده وضع ظاهری گردن از نیمرخ، چگونگی تقعر گردن و از روبه رو تقارن صورت (در کج گردنی، صورت به یک طرف تمایل دارد) و آترونی عضلات اندام بالایی را (اگر وجود داشته باشد) و یادداشت یافته است.

 در لمس گردن، نقاط حساس را باید یادداشت کرد آیا این حرکات با درد توأمند؟

در هر فرد مبتلا به ناراحتی های گردن معاینه اندامهای بالایی و به خصوص معاینه عصبی کلی باید انجام شود.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →