Existing Post Image

ترک استخوان یا شکستگی مویی یا شکستگی های بدون جابجایی معمولا بسرعت و بدون ایجاد مشکل خاصی بهبود میابند. استخوان بالای بازو از جنس اسفنجی بوده و زود جوش میخورد. در شکستگی های بدون جابجایی بالای استخوان بازو معمولا اندام فوقانی بیمار با استفاده از یک بانداژ ولپو و یا یک آتل به مدت سه هفته بحرکت میگردد. پس از سه هفته بیمار تشویق میشود تا حرکات مفصل شانه را انجام دهد تا محدودیت حرکتی در آن ایجاد نشود.

باقی ماندن درد بعد از این مدت غیر طبیعی بوده و نیاز به بررسی دارد. البته بیحرکت طولانی مدت میتواند موجب خشکی مفصل شانه شود و شروع فیزیوتراپی و حرکات شانه در کسی که 50 روز شانه خود را حرکت نداده است ممکن است موجب بروز درد شود. با این حال علل دیگری مانند آسیب تاندون ها و رباط های اطراف شانه، آسیب روتاتورکاف و آسیب لابروم میتواند موجب باقی ماندن درد مفصل شانه شود.

در این موارد باید به پزشک مراجعه کرد. وی با معاینه بازو و شانه و در صورت لزوم بررسی های پاراکلینیکی و تصویربرداری علت درد را مشخص کرده و درمان مورد نیاز را انجام میدهد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →