post_image

 

سین داکتیلی به معنای چسبیده شدن دو یا چند انگشت به هم و پلی داکتیلی به معنای وجود بیش از پنج انگشت در دست یا پا است. این دو بیماری مادرزادی میتوانند در دست یا پا و یا بطور همزمان در هر دو آنها وجود داشته باشند. این بیماری ها بخصوص در دست نیاز به درمان جراحی دارند.

 جراحی این بیماران به توسط متخصصین دست انجام میشود. یک متخصص دست کسی است که در ابتدا تحصیلات پزشکی عمومی را به پایان رسانده و سپس در رشته ارتوپدی یا جراحی عمومی ادامه تحصیل داده و پس از پایان تحصیلات، دوره تکمیلی جراحی دست را گذرانده است.

امروزه زیر شاخه های متعددی از رشته ارتوپدی مانند جراحی مفصل ران، جراحی زانو، جراحی تومورها، جراحی دست، جراحی ستون فقرات و غیره وجود دارند. زیر شاخه های رشته جراحی عمومی هم زیاد هستند. در سابق کسانی که در رشته جراحی پلاستیک تحصیل میکردند جراحی های ترمیمی دست را نیز انجام میدادند ولی امروزه رشته جداگانه ای به نام دست به عنوان یکی از زیرشاخه های جراحی عمومی و همچنین جراحی ارتوپدی وجود دارد.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →