نکروز آواسکولار استخوان هلالی (Lunate) یا بیماری کین باخ مچ دست شایع تر از نکروز دیگر استخوان مچ دست است.

علت کین باخ مچ دست

علت بیماری کین باخ مچ دست مانند نکروز آواسکولار دیگر استخوان ها به خوبی معلوم نیست. بعضی متخصصین ضربه را در پیدایش بیماری کین باخ مچ دست مؤثر می دانند. به نظر می رسد اشکال در خون رسانی به علت ترومبور عروق تغذیه ای عامل اصلی بیماری کین باخ مچ دست باشد.

نشانه های کین باخ مچ دست

بیماری کین باخ مچ دست غالباً در بالغین بروز می کند. بیمار مبتلا به کین باخ مچ دست از درد، سفتی و محدودیت حرکات مچ دست شکایت دارد.در بیماری کین باخ مچ دست فشار روی استخوان مبتلا دردناک است و قدرت مچ دست در مشت کردن کاهش می یابد.

نشانه های رادیولوژیک کین باخ مچ دست

در مراحل اولیه بیماری کین باخ مچ دست ، سفیدتر شدن استخوان هلالی  مچ دست و در مراحل بعدی بیماری کین باخ مچ دست تغییر شکل استخوان مچ دست و پهن شدن آن دیده می شود. در مراحل پیشرفته بیماری کین باخ مچ دست ، تغییرات دژنراتیو در مچ دست مشهود است. امروزه معتقدند که بهترین راه برای تشخیص مراحله اولیه بیماری کین باخ مچ دست استفاده از MRI می باشد.

درمان کین باخ مچ دست

هنوز عده ی از مؤلفین بی حرکت کردن مچ دست را به مدت طولانی تا برگشت عروق خونی به استخوان برای جلوگیری از تغییر شکل استخوان در درمان مراحل اولیه بیماری کین باخ مچ دست مؤثر می دانند. امروزه برای درمان در بیماران مبتلا به بیماری کین باخ مچ دست که استخوان رادیوس آنها بلندتر از استخوان اولنا باشد، کوتاه کردن رادیوس و یا بلند کردن اولنا را برای درمان و  برداشتن فشارر از روی استخوان هلالی پیشنهاد می کنند. گروهی از اساتید ارتوپدی در ایران برای درمان کین باخ مچ دست  با کمپرشن استخوان لونیت در مراحل اولیه بیماری کین باخ مچ دست که شامل سوراخ کردن استخوان با یک برش کوچک می باشد، نتایج قابل قبولی را در بیماری کین باخ مچ دست کسب کرده اند.

در مراحل خیلی پیشرفته درمان بیماری کین باخ مچ دست که تغییرات دژنراتیو در مفصل وجود دارد، خشک کردن مچ دست و یا برداشتن ردیف بالایی استخوان های مچ دست بر حسب نیاز بیماری کین باخ مچ دست عمل انتخابی است.

برای آشنایی بیشتر با بیماری های ناحیه مچ دست و درمان آنها روی لینک مربوطه کلیک کنید:

بیماری های مچ دست – گانگلیون (Ganglion)

بیماری مچ دست – دکوروان (De Quervain’s Disease)

استئوآرتریت مچ دست (Osteoarthritis of the Wirst Joint)

بیماری مچ دست – سل (Tuberculosis of the Wrist Joint)

آرتریت روماتوئید مچ دست (Rheumatoid Arthritis of the Wrist)

سندرم مچ دستی (Carpal Tunnel Syndrome)

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →