post_image

اگر گردن دردی بیش از ۵ روز تا ۱ هفته طول کشید حتماً باید بررسی شود زیرا دردهایی که علتهای وضعیتی دارند ظرف ۱ تا نهایتاً ۲ هفته برطرف می‌شوند.

علل شایع گردن درد بد قرار دادن گردن روی بالش است و شایعترین گردن درد که گذرا و موقتی است درد وضعیتی نام دارد که هنگام خواب از بالش‌ نامناسب استفاده می‌گردد.

علل دوم درد گردن تغییرات آرتروزی است که در گردن ایجاد می‌شود که اینها به علت حرکات ناگهانی است که به گردن وارد می‌شود مانند کشتی‌گیرها که فشار بر روی مهر‌ه‌های گردنشان بیشتر است یا افرادی که سابقه حوادث رانندگی دارند که یک حرکت روبه‌جلو و عقب سر و گردن که ناگهان در تصادفاتی ایجاد می‌شود و اینها در دراز مدت موجب آرتروز گردن می‌شود.

اگر گردن دردی بیش از ۵ روز تا ۱ هفته طول کشید حتماً باید بررسی شود زیرا دردهایی که علت وضعیتی نیست و ممکن است تغییرات آرتروزی و یا دیسک باشد.

اگر فرد تصادف و یا ضربه ناگهانی نداشته باشد بهتر است در طول ۱ تا ۲ هفته با درد مدارا کند و در این مدت می‌تواند با مصرف مسکن و گرم نگه‌داشتن گردن این درد را راحت‌تر تحمل کند

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Tagged with:  
Share →