جراحی به روش های مختلفی انجام می شود:

  • دیسککتومی: در روش دیسککتومی Discectomy دیسک بین مهره ای که موجب فشار به ریشه عصبی می شود خارج میگردد. این جراحی معمولا همراه با فیوژن مهره ها انجام می شود.

 

  • فیوژن مهره ها: فیوژن Fusion به معنی جوش دادن است. در فیوژن مهره ها ابتدا دیسک بین مهره ای خارج شده و سپس یک قطعه استخوان به جای آن گذاشته می شود تا بدین وسیله دو مهره مجاور به هم جوش بخورند. در این عمل مهره ها کمی بیشتر از هم فاصله می گیرند. این افزایش فاصله و حرکت نکردن مهره ها موجب می شود فشار کمتری به عصب وارد شود.

 

  • فورامینوتومی: در روش فورامینوتومی Foraminotomy سوراخی که ریشه عصبی از آن خارج می شود(به آن سوراخ فورامن میگویند) و فشار به عصب به علت تنگی آن سوراخ ایجاد شده، گشاد می شود تا عصب آزاد تر شود.

 

منبع: ایران ارتوپد

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →