post_image

جراحی رباط  صلیبی در اغلب اوقات بصورت بازسازی و جهت درمان پارگی رباط صلیبی و برای درمان درد زانو است. یعنی این تاندون را در غالب اوقات نمیشود  ترمیم کرد و باید تاندون دیگری با جراحی زانو جایگزین آن شود. این تاندون جایگزین را معمولاً   از قسمت های دیگر بدن بدست آورده طوری که به کارکرد قسمت دهنده آسیبی وارد نشود. تاندون  پیوندی را معمولا از تاندون کشکک و یا تاندون عضله چهارسر و یا تاندون عضلات همسترینگ میگیرند.

رباط صلیبی از دو طرف به استخوان متصل است. بالای  آن به سطح مفصلی استخوان ران و پایین آن به سطح مفصلی استخوان درشت نی وصل میشود.  پس وقتی میخواهند تاندون پیوندی را بجای رباط صلیبی بگذارند دو طرف تاندون باید به  استخوان متصل شود. برای این کار معمولا  محل اتصال تاندون به استخوان را سوراخ  میکنند. در این محل تونلی ایجاد کرده و تاندون جدید را در داخل آن میبرند و با وسایلی  آن را در همان محل ثابت نگه میدارند تا بعد از گذشت چند ماه، تاندون به استخوان بچسبد.  این کار را برای هر دو طرف تاندون انجام میدهند.

اتصال تاندون به استخوان معمولا به توسط پیچ و یا اندوباتون انجام  میشود.

دکتر ریحانی یساولی، جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص ستون فقرات در تهران

Share →